برگزاری مجمع

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، مجمع صندوق مذكور در تاريخ ١٣٩٥/٠١/٢٨ ساعت ١٠ در محل شركت تامين سرمايه نوين با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد:
-کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق از ٢٢ درصد به ١٩ درصد