پرداخت سود دوره ای آذر 1395

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٣٩٥/09/١٥، ٢0/57(بیست و پنجاه و هفت صدم درصد) بوده است.