پرداخت سود ماهانه اسفند 1395

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٣٩٥/12/١٥، ٢١/01(بیست و یک و یک صدم درصد) بوده است.