تغییر نرخ سود پیش بینی شده صندوق

به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق یکم ایرانیان میرساند نرخ بازده پیش بینی شده سالانه صندوق مذکور به 16 درصد تغییر یافت.