مصوبات مجمع مورخ 1396/10/02

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند نرخ سود پیش بینی شده صندوق یکم ایرانیان به 15 درصد کاهش یافت.

همچنین رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف گردید.