تغییر موعد پرداخت سود دوره ای

به اطلاع میرساند موعد پرداخت سودهای دوره ای صندوق مشترک یکم ایرانیان از روز 15 هر ماه به روز 25 ماه تغییر پیدا کرده است. بنابراین سود واریزی در 25 دی ماه مربوط به چهل روز میباشد.