امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان در تاریخ 1387/10/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع مورخ 1400/01/15- تغییر هزینه های صندوق
تصمیمات مجمع مورخ 1400/01/15- افزایش واحدهای سرمایه گذاری
افزایش واحدهای سرمایه گذاری مجمع مورخ 1399/07/16
تغییرات مجمع مصوب 1399/07/16-تغییر ترکیب حد نصاب دارایی ها
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/09/17
تغییرات امیدنامه مورخ 1398/03/08
(1)تغییرات امیدنامه مجمع 14/05/1394
(2)تغییرات امیدنامه مجمع 14/05/1394
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/05/02
تغییرات امیدنامه مورخ 1395/08/26
تغییرات مربوط به امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار
(1)اميدنامه
تغییرات امیدنامه مجمع 18/09/1393
تغییرات امیدنامه مجمع 920706
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1394/08/09
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1394/12/15
تغییرات اميدنامه مجمع 18/10/1392
تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه مجمع 14/05/1394
امیدنامه 24/04/1391
تغییر هزینه نرم افزار مصوب مجمع 06/07/1392
اميد نامه
اميدنامه