اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک زیر کلیک نماید.

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع مورخ 1400/01/15- تمدید فعالیت صندوق
(2)اساسنامه
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1394/12/15
تغییزات اساسنامه مورخ 1395/08/26
(1)اساسنامه
تغییرات اساسنامه مجمع 14/05/1394
اساسنامه
امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت